SAYIN VELİLER, SEVGİLİ ÖĞRENCİLER;

Eğitim sistemimizin en önemli aktörlerinden dershaneler, geçen yıl okula dönüştü. Ek destek alarak sınavlara hazırlanmak isteyen öğrenciler, genel olarak bu okullara kayıt yaptırdı.
Bununla birlikte herhangi bir nedenle dershaneden dönüşen okullara gidemeyen lise öğrencilerinin ihtiyacını Özel Öğretim Kursları, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ise Etüt Eğitim Merkezleri karşılayacaktır.

1 NUMARA,
YANI BAŞINIZDA


Temelde dershane niteliği taşıyan Özel Öğretim Kursları ve Etüt Eğitim Merkezleri, ancak dershane birikimine sahip kurumlar tarafından tam anlamıyla yürütülebilecektir.

25 yıllık dershane geçmişi ve 200’ü aşkın şubesiyle sınavlara hazırlığın bir numarası olan Sınav Eğitim Kurumları, şimdi de “Sınav Etüt” ve “Sınav Kurs” merkezleriyle Türkiye’nin her yerine eğitim kalitesini taşımaya devam ediyor.

“SINAV KALİTESİ”NDEN
ÖDÜN YOK


Sınav Eğitim Kurumları geçmişte Sınav Dershanelerinde, şimdi de Sınav Okullarında olduğu gibi “Sınav Kurs” ve “Sınav Etüt” merkezlerinde de aynı kaliteyi sürdürüyor. Bunun gereği olarak tüm Sınav Eğitim Kurumları eğitime aynı dönemde başlıyor, aynı programı izliyor, aynı konuları işliyor, aynı soruları çözüyor ve aynı sınavları uyguluyor.

Artık eğitimde daha fazlasını isteyenlerin yeni adresi “Sınav Etüt” ve “Sınav Kurs” merkezleridir. Her yıl milyonlarca öğrencinin girdiği sınavlarda hedefiniz yüksek başarı ise zaman kaybetmeden size en yakın şubemize bekliyoruz.

EĞİTİMDE YENİ BİR SOLUK “SINAV ETÜT” KONSEPTİ

Sınavlara hazırlığın efsane ismi Sınav Dershanelerinin birikimi, artık “Sınav Etüt” merkezlerinde.
“Sınav Etüt” merkezleri, daha önce Sınav Dershanelerinde olduğu gibi okul derslerine ve sınavlara hazırlıkta öğrencilerin yanında olacaktır.
“Sınav Etüt” merkezlerinde uygulanacak program Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezi tarafından hazırlanır ve bir eş güdüm halinde tüm şubelerde yürütülür. Derslerde ise Sınav Yayınlarının uzman kadrosu tarafından bu kurumlara özel olarak geliştirilen eğitim materyalleri kullanılır.
“Sınav Etüt” merkezlerinde programlanan etkinlik veya akademik destek çalışmalarına tüm öğrenciler ek çalışma, etüt, ödev tamamlama ve soru çözümlerine ise, belirlenen öğrenci ya da sınıflar mutlaka katılır.

SINAVLARA HAZIRLIKTA


DENEYİMLİ – DİNAMİK EĞİTİM VE YÖNETİM KADROSU


“Sınav Etüt” merkezlerinde başarının ancak güçlü bir kadroyla mümkün olacağı bilinciyle, Sınav Dershanelerinde olduğu gibi alanında uzman, deneyimli ve dinamik öğretmen-yöneticiler çalışır.
“Sınav Etüt” merkezlerinin seçkin kadrosu her öğrenciyi yakından “Takip” eder, onlarla “Hakkaniyet” çerçevesinde ayrıştırmadan-yarıştırmadan “Empati” kurarak ilgilenir.
“Sınav Etüt” merkezlerinde tüm etkinlik ve dersler, etütler, ek çalışmalar, ödev tamamlama ve sınavlara hazırlık seçkin öğretmen-yönetici kadrosu tarafından ciddiyetle yürütülür.
“Sınav Etüt” merkezlerinde akademik programlar ile etkinlikler hiçbir şekilde geçiştirilmez ve eğitim disiplininden asla ödün verilmez. Başarı, devam, ödev kontrolü, okul ve TEOG sınav sonuçları vb. tüm süreçler yakından takip edilir ve velilerle paylaşılır. Her dönem mutlaka veli bilgilendirme toplantısı ve görüşmesi yapılır.

BAŞARI VE KARİYER İÇİN REHBERLİK VE DANIŞMANLIK


Sınav Eğitim Kurumlarında rehberlik ve danışman öğretmenlik sistemi eğitim anlayışımızın merkezindedir. Her öğrencinin mutlaka bir rehber, eş güdüm halinde çalışan bir danışman/mentör öğretmeni vardır.
“Sınav Etüt” merkezlerinde başarı takibi, devam devamsızlık, akademik gelişim, kariyer planlama ve yönlendirmeyle birlikte THE EĞİTİM (Takip, Hakkaniyet, Empati) prensipleri rehber ve danışman öğretmenler tarafından yürütülür.
“Sınav Etüt” merkezlerinde eğitsel ve kişisel rehberliğin yanı sıra, “Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği”, “Başarısızlık Nedenleri Anketi”, “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği”, “Problem Tarama Envanteri”, “Sınav Kaygısı Ölçeği”, “Mesleki Eğilim Belirleme Testi” gibi çalışmalar ödünsüz bir şekilde yapılır.
“Sınav Etüt” merkezlerinde ayrıca, “Verimli Çalışma Kılavuzu”, “Sınav Sistemleri Kılavuzu”, “Aile Kılavuzu”, “Taban Puanlar Kılavuzu” gibi rehberlik kitapçık ve dokümanları öğrencilere verilir ve ilgili sunumlar yapılır.

Olanla Yetinmeyenler için Daha Fazla Ders+Etüt+Sınav


“Sınav Etüt” merkezlerinde öğrenciler okul dersleri, ödevleri ve sınavlar için başka herhangi bir desteğe gerek duymayacaklardır. Bunun için, daha fazla ders, daha fazla etüt ve daha fazla etkinlik yapılır.
“Sınav Etüt” merkezlerinde Sınav Dershanelerinde olduğu gibi, test pratiğini arttırmaya, başarıyı ölçmeye ve eksik kazanımlarını ayrıntılı analizlerle tespit etmeye yönelik deneme sınavları ücretsiz olarak verilir.
“Sınav Etüt” merkezlerinde tüm derslere, sınavlara hazırlık çalışmalarına, ödev tamamlama saatlerine ve diğer etkinliklere öğrencilerin tamamı mutlaka katılır.

ÖDEVDEN DAHA FAZLASI “TÖDEV”


“Sınav Etüt” merkezlerinde okulların yoğun programına yardımcı olabilmek, öğrencileri okula ve derslere en iyi şekilde hazırlayabilmek için ders ve etkinliklerin yanında bireysel çalışmalara/ödevlere ayrı bir önem verilir.
Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı okula entegre edilerek “Ödev Çizelgesi”yle belirlenir.
Haftalık ders ve etkinlik programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödevler için ayrılır. Ödevlerini yapmayan öğrencilere ödevleri ek çalışmayla tamamlatılır. “Sınav Etüt” merkezlerinde ödevler 3 kategoride ele alınır.

Buna göre;

Her öğrencinin günlük ödevleri için ders kitapları ve “Soru Bankası Modülleri”; haftalık ödevleri için, her hafta hazırlanan TÖDEV’ler; dönem sonu ödevleri için ise, her döneme özel hazırlanmış TÖDEV’ler verilir.

TÜRKİYE GENELİ UYGULANAN DENEME SINAVLARI

Sınav Eğitim Kurumlarında deneme sınavları Sınav Genel Merkezince hazırlanır ve tüm şubelerin katılımıyla ülke çapında aynı zamanda uygulanır. Ayrıca bu deneme sınavları Türkiye geneli olarak değerlendirilir.
Sınav Eğitim Kurumlarında sık sık deneme sınavı uygulanır ve bu sınavların analizleri ve soru çözümleri ayrıca yapılır.

Türkiye Geneli Deneme Sınavları

  • Sene başında 5, 6, 7, 8. sınıflarla 9, 10, 11, 12. sınıflara ve mezun öğrencilere yönelik “Grup Belirleme Sınavları”
  • Belirli periyotlarla “Tarama Sınavları”, dönem sonlarında “Dönem Bitirme Sınavları” (4 adet)
  • Ayrıca 5, 6 ve 7. sınıflara 9 adet, 8. sınıflara 18 adet TEOG “Deneme Sınavı”; 9 ve 10. sınıflara 13 adet, 11. sınıfa 19 adet, 12. sınıfa ve mezun öğrencilere 30 adet YGS- LYS “Deneme Sınavı” yapılır.

SPOR-SANAT-KÜLTÜR İÇERİKLİ GEZİ VE SOSYAL AKTİVİTELER


“Sınav Etüt” merkezlerinde akademik ağırlıklı programın yanında öğrencilerin sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak etüt yönetimi ve rehberlik birimi öncülüğünde çeşitli aktiviteler ve organizasyonlar yapılır.
“Sınav Etüt” merkezlerinde belirli aralıklarla öğrenciler arası akıl oyunlarından, satranca çeşitli dallarda yarışmalar, turnuvalar düzenlenip bölgesel ve çevresel imkânlar dikkate alınarak çeşitli aktiviteler organize edilir. Tiyatro, opera, sinema, sergi, konser ve spor müsabakaları izleme gibi kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirilir.
“Sınav Etüt” merkezlerinde velilerin onayı ve etüt yönetiminin belirlediği çerçevede kültürel ve tarihi yerler ziyaret edilir.
“Sınav Etüt” merkezlerinde ayrıca THE EĞİTİM değerleri başta olmak üzere, öğrencilerimize sosyal değerleri kazandırmak amacıyla “Sosyal Sorumluluk Projeleri” yapılır.

Kayıt Yaptırmadan Önce Lütfen Kuralları Okuyunuz


Öğrenciler, derslere mazeretsiz olarak geç giremez ve hiçbir şekilde devamsızlık yapamaz. Bu tür durumlar aynı gün velilere bildirilir.

Öğrenciler, derslere aktif olarak katılır. Anlamadığı konuyu öğretmenine sorar, kendine sorulan sorulara ise cevap verir.

Öğrenciler, derslerde kaynak olarak kullanılan Sınav Yayınlarının kitap, dergi, modül gibi tüm eğitim materyallerini ilgili derslerde yanında bulundurur.

Öğrenciler, kaynak olarak kullanılan yayınlarımızdan verilen günlük ödevler ile TÖDEV fasiküllerinden verilen haftalık ve dönemlik ödevleri zamanında yaparak kontrol ettirir. Ödevini yapmayanların ödevleri miktarı arttırılarak tamamlatılır.

Öğrenciler, dönem boyunca Türkiye geneli olarak uygulanan tüm tarama ve deneme sınavlarına aksatmadan katılır. Sınav sonucuna göre verilecek ek çalışmalarla eksiklerini tamamlar.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre veya kurum tarafından gerekli görülen programlı ve programsız ek ders, soru çözüm, yazılıya destek, çizgi altı çalışması, bire bir ve grup etütleri gibi akademik etkinliklere mutlaka katılır.

Öğrenciler, merkezi bir koordinasyonla yürütülen rehberlik ve danışmanlık çalışmaları ile bu çerçevede yapılan ölçek ve testlere mutlaka katılır. Bu doğrultuda Rehber ve mentör öğretmenin yönlendirmelerini dikkate alır.

Öğrenciler, öğretmenleriyle ve kurum yöneticileriyle saygı ve sevgi çerçevesinde diyalog kurar; sınıf ve ders düzenini bozan özellikle kurum kültürüne aykırı davranışlarda bulunamaz. Arkadaş ilişkilerinde de bu çerçeveye uygun davranır.

Öğrenciler, derslere müzik çalar ve cep telefonu ile kesinlikle giremez. Kurum içerisinde cep telefonuyla konuşamaz, mesajlaşamaz, fotoğraf ve video çekemez. Ayrıca ders saatleri içinde koridorda, kantinde dolaşamaz, gürültü yapamaz.

Öğrenciler, THE EĞİTİM (Takip/Hakkaniyet/ Empati) merkeze alınarak yapılan değerler eğitimi etkinliklerine kesinlikle katılır. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının eğitim kurumları için belirlediği kılık-kıyafet yönetmeliklerine uyar. Uymayanlar derse alınmaz.